xyz

xyz軟體王

  商品編號: DVDXX16785-2
  商品名稱: 吉他教程視頻 陳亮吉他視頻+配套教材
  語系版本:
  運行平台:
  更新日期:
  光碟片數: 2片
  銷售價格: $200元
  熱門標籤:
您可能感興趣:
您可能也喜歡:
DVDXX16783-2--吉他教程視頻 吉他愛好者1-26全套視頻+電子教材//張文忠民謠吉他教程//指彈吉他
DVDXX16777-2--瑜伽教程視頻 陰瑜伽系列習練教程 // 減肥瘦身系列瑜伽
DVDXX16769-2--鋼琴教程視頻 車爾尼鋼琴初步教程·作品599(實用教學版)
DVDXX16794--記憶力教程視頻 超速記憶法--抗遺忘快速記憶法//一分鐘速算//奧姆克學習法
DVDXX16780--瑜伽教程視頻 產后恢復瑜伽 // 產后普拉提 // 邱源產后精品課程
吉他教程視頻 陳亮吉他視頻+配套教材
│  
├─01
│  └─陳亮1
│          2.26.avi
│          2.28.avi
│          2.7.avi
│          5.4 .avi
│          陳亮1.1.mp4
│          陳亮2.1.mp4
│          陳亮2.10.mp4
│          陳亮2.11.mp4
│          陳亮2.12.mp4
│          陳亮2.13.mp4
│          陳亮2.14.mp4
│          陳亮2.15.mp4
│          陳亮2.16.mp4
│          陳亮2.17.mp4
│          陳亮2.18.mp4
│          陳亮2.19.mp4
│          陳亮2.2.mp4
│          陳亮2.20.mp4
│          陳亮2.21.mp4
│          陳亮2.22.mp4
│          陳亮2.23.mp4
│          陳亮2.24.mp4
│          陳亮2.25.mp4
│          陳亮2.27.mp4
│          陳亮2.29.mp4
│          陳亮2.3.mp4
│          陳亮2.30.mp4
│          陳亮2.31.mp4
│          陳亮2.32.mp4
│          陳亮2.33.mp4
│          陳亮2.34.mp4
│          陳亮2.35.mp4
│          陳亮2.36.mp4
│          陳亮2.37.mp4
│          陳亮2.38.mp4
│          陳亮2.39.mp4
│          陳亮2.40.mp4
│          陳亮2.41.mp4
│          陳亮2.42.mp4
│          陳亮2.43.mp4
│          陳亮2.44.mp4
│          陳亮2.45.mp4
│          陳亮2.46.mp4
│          陳亮2.47.mp4
│          陳亮2.48.mp4
│          陳亮2.49.mp4
│          陳亮2.5.mp4
│          陳亮2.6.mp4
│          陳亮2.8.mp4
│          陳亮2.9.mp4
│          陳亮3.1.mp4
│          陳亮3.10.mp4
│          陳亮3.2.mp4
│          陳亮3.3.mp4
│          陳亮3.4.mp4
│          陳亮3.5.mp4
│          陳亮3.6.mp4
│          陳亮3.7.mp4
│          陳亮3.8.mp4
│          陳亮3.9.mp4
│          陳亮4.1.mp4
│          陳亮4.10.mp4
│          陳亮4.11.mp4
│          陳亮4.12.mp4
│          陳亮4.13.mp4
│          陳亮4.14.mp4
│          陳亮4.15.mp4
│          陳亮4.16.mp4
│          陳亮4.17.mp4
│          陳亮4.18.mp4
│          陳亮4.19.mp4
│          陳亮4.2.mp4
│          陳亮4.20.mp4
│          陳亮4.21.mp4
│          陳亮4.22.mp4
│          陳亮4.23.mp4
│          陳亮4.24.mp4
│          陳亮4.25.mp4
│          陳亮4.26.mp4
│          陳亮4.27.mp4
│          陳亮4.28.mp4
│          陳亮4.29.mp4
│          陳亮4.3.mp4
│          陳亮4.30.mp4
│          陳亮4.31.mp4
│          陳亮4.32.mp4
│          陳亮4.33.mp4
│          陳亮4.34.mp4
│          陳亮4.35.mp4
│          陳亮4.36.mp4
│          陳亮4.37.mp4
│          陳亮4.38.mp4
│          陳亮4.39.mp4
│          陳亮4.4.mp4
│          陳亮4.40.mp4
│          陳亮4.41.mp4
│          陳亮4.5.mp4
│          陳亮4.6.mp4
│          陳亮4.7.mp4
│          陳亮4.8.mp4
│          陳亮4.9.mp4
│          陳亮5.1.mp4
│          陳亮5.10.mp4
│          陳亮5.11.mp4
│          陳亮5.2.mp4
│          陳亮5.3.mp4
│          陳亮5.5.mp4
│          陳亮5.6.mp4
│          陳亮5.7.mp4
│          陳亮5.8.mp4
│          陳亮5.9.mp4
│          
└─02
    │  陳亮系統教程.pdf
    │  
    └─陳亮2
            陳亮5.12.mp4
            陳亮5.13.mp4
            陳亮5.14.mp4
            陳亮5.15.mp4
            陳亮5.16.mp4
            陳亮5.17.mp4
            陳亮6.1.mp4
            陳亮6.10.mp4
            陳亮6.11.mp4
            陳亮6.12.mp4
            陳亮6.13.mp4
            陳亮6.14.mp4
            陳亮6.15.mp4
            陳亮6.16.mp4
            陳亮6.17.mp4
            陳亮6.18.mp4
            陳亮6.2.mp4
            陳亮6.3.mp4
            陳亮6.4.mp4
            陳亮6.5.mp4
            陳亮6.6.mp4
            陳亮6.7.mp4
            陳亮6.9.mp4
            陳亮7.1.mp4
            陳亮7.2.mp4
            陳亮7.3.mp4
            陳亮8.1.mp4
            陳亮8.10.mp4
            陳亮8.11.mp4
            陳亮8.12.mp4
            陳亮8.13.mp4
            陳亮8.14.mp4
            陳亮8.15.mp4
            陳亮8.16.mp4
            陳亮8.17.mp4
            陳亮8.18.mp4
            陳亮8.19.mp4
            陳亮8.2.mp4
            陳亮8.20.mp4
            陳亮8.21.mp4
            陳亮8.22.mp4
            陳亮8.23.mp4
            陳亮8.24.mp4
            陳亮8.25.mp4
            陳亮8.26.mp4
            陳亮8.27.mp4
            陳亮8.28.mp4
            陳亮8.29.mp4
            陳亮8.3.mp4
            陳亮8.4.mp4
            陳亮8.5.mp4
            陳亮8.6.mp4
            陳亮8.7.mp4
            陳亮8.8.mp4
            陳亮8.9.mp4
            陳亮9.1.mp4
            陳亮9.2.mp4
            陳亮9.3.mp4
            陳亮9.4.mp4
            陳亮9.5.mp4
            陳亮9.6.mp4
            陳亮9.7.mp4
            陳亮9.8.mp4